Informatie over Aktes en Legalisaties

Voor vertalingen en beŽdiging van aktes graag aandacht voor het volgende. Onjuist gespelde namen in het originele document mogen in de vertaling niet worden verbeterd. Dat wordt aangemerkt als valsheid in geschrifte.

Tevens is het een feit dat sommige gemeenten in Nederland geen beŽdigde vertalingen van kopieŽn accepteren. Dat is helaas per gemeente verschillend. Het niet accepteren van een vertaling door een gemeente wil niet automatisch zeggen, dat de vertaling niet aan de norm voldoet. Informeer dus tijdig en goed of uw gemeente vertalingen gehecht aan originelen wil ontvangen of genoegen neemt met vertalingen gehecht aan goed leesbare kopieŽn!

BeŽdigde vertalingen moeten zijn voorzien van een origineel stempel en een originele handtekening van de vertaler. Tevens moet bij beŽdigde vertalingen elke punt en komma letterlijk worden vertaald/overgenomen. Daarom moeten de originele stukken goed leesbaar zijn, ook als dat kopieŽn zijn.

Documenten uit BraziliŽ kunnen sinds augustus 2016 worden voorzien van een apostille door de Ouvidoria do Conselho Nacional de JustiÁa. Documenten voorzien van deze apostille kunt u in het gehele Koninkrijk der Nederlanden (Europees Nederland, Aruba, Bonaire, CuraÁao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) gebruiken. Uitgezonderd van deze apostilleregeling zijn documenten die zijn opgesteld door Consulaire medewerkers of diplomaten en documenten die direct met een handelstransactie of een douanehandeling te maken hebben.

N.B. Sinds 2012 geldt in BraziliŽ de volgende regel: vertalingen bestemd voor BraziliŽ (bijv. een Braziliaans cartůrio) moeten worden uitgevoerd door een in BraziliŽ beŽdigde en gevestigde vertaler. Dat betekent dat ik dit soort vertalingen niet langer mag uitvoeren. Mijn handtekening is wel gedeponeerd bij het Braziliaanse consulaat in Amsterdam. Vertalingen die bestemd zijn voor het consulaat in Amsterdam mag ik daarom wel uitvoeren.

Indien u een apostille of legalisatie nodig hebt, dan raadt Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten u aan hier zelf zorg voor te dragen. Een apostille kunt u bij elke rechtbank in Nederland regelen. De kosten bedragen in 2022 EUR 23,00. Een legalisatie is niet hetzelfde. Hiervoor moet u een legalisatie vragen bij een rechtbank in Nederland. Daarna moet u naar het Ministerie van Justitie om een legalisatiestempel te vragen. Ten slotte moet u naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de legalisatie af te ronden. Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten kan een legalisatie of apostille voor u regelen als u erop staat, maar rekent hiervoor wel uren en reiskosten.

Meer informatie over leglisatie van documenten en de te volgen procedures kunt u hier vinden:

 


© 2001-2023 Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten - BeŽdigde vertalingen Portugees-Braziliaans-Frans-Nederlands

Homepage Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten

Disclaimer

Print deze pagina