Procedures Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten

Contact opnemen, het aanleveren van documenten en het maken van afspraken

Het wordt u met klem aangeraden telefonisch contact op te nemen, alvorens allerlei documenten toe te sturen, in verband met levertermijnen en tijdplanning. Stuur nooit zo maar een document op zonder begeleidend schrijven (dat mag ook per e-mail); het kan voorkomen dat ik er niet aan toe kom voordat u het nodig hebt. Als u van te voren informeert, dan weet u dat en kunt u er rekening mee houden. Indien nodig kunt u dan een andere beŽdigde vertaler inschakelen.

Indien mogelijk kunt u uw documenten het beste digitaal via e-mail aanleveren, bijv. in Word, PowerPoint, Excel, PDF-formaat, TIF-formaat of Frontpage. Is dit niet mogelijk, dan biedt de post meestal een redelijk alternatief. Vermeld wel uw adresgegevens en telefoonnummer. Indien er geen adresgegevens zijn vermeld, dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. BeŽdigde vertalingen moeten zijn voorzien van een origineel stempel en een originele handtekening van de vertaler. Tevens moet bij beŽdigde vertalingen elke punt en komma letterlijk worden vertaald/overgenomen. Uw telefoonnummer heb ik nodig voor vragen en indien zaken niet of nauwelijks leesbaar zijn.

U ontvangt van mij een schriftelijke bevestiging wanneer ik uw documenten heb ontvangen. Tevens vermeld ik of de toegezonden documenten voldoende leesbaar zijn. De laatste jaren zijn de regels almaar strenger geworden. KopieŽn moeten goed en duidelijk leesbaar zijn, anders bestaat de kans dat de ontvangende instantie deze niet accepteert.

Documenten uit BraziliŽ kunnen sinds augustus 2016 worden voorzien van een apostille door de Ouvidoria do Conselho Nacional de JustiÁa. Documenten voorzien van deze apostille kunt u in het gehele Koninkrijk der Nederlanden (Europees Nederland, Aruba, Bonaire, CuraÁao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) gebruiken. Uitgezonderd van deze apostilleregeling zijn documenten die zijn opgesteld door Consulaire medewerkers of diplomaten en documenten die direct met een handelstransactie of een douanehandeling te maken hebben.

N.B. Sinds 2012 geldt in BraziliŽ de volgende regel: vertalingen bestemd voor BraziliŽ (bijv. een Braziliaans cartůrio) moeten worden uitgevoerd door een in BraziliŽ beŽdigde en gevestigde vertaler. Dat betekent dat ik dit soort vertalingen niet langer mag uitvoeren. Mijn handtekening is wel gedeponeerd bij het Braziliaanse consulaat in Amsterdam. Vertalingen die bestemd zijn voor het consulaat in Amsterdam mag ik daarom wel uitvoeren.

Ik controleer of de benodigde stempels op de documenten staan en bevestig u de levertijd en of deze eventueel afwijkt van mondelinge toezeggingen. U dient altijd schriftelijk te bevestigen dat ik de vertaling voor u mag uitvoeren.

De vertaling wordt volgens de strengste kwaliteitsnormen gemaakt. Vervolgens wordt in de deadlines altijd extra tijd ingeruimd voor een grondige controle. Indien een native speaker de vertaling verzorgt, dan wordt de controle gedaan door Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten. Wij streven ernaar samen te werken met zeer professionele native speaker vertalers. Aangezien er voor Portugees weinig goede woordenboeken zijn, moet er meer tijd worden geinvesteerd in het opzoeken van specifieke terminologie. Tevens wordt hiervan een database aangelegd. Daarom ligt het tarief iets hoger dan het tarief voor Frans.

Indien de vertaling moet worden beŽdigd, wordt de controle ťťn tot twee keer herhaald op andere tijdstippen, zodat er met fris gemoed naar gekeken wordt. In alle gevallen wordt een extra spellingcontrole uitgevoerd. Uiteraard is dit slechts een onderdeel van de gehele controle.

Na de oplevering

Het kan zijn dat de factuur apart wordt gezonden van de opgeleverde vertaling. Dit is meestal het geval bij oplevering via e-mail. Dit heeft te maken met overige werkzaamheden en deadlines die voorgaan. Tegenwoordig mogen facturen ook digitaal worden verzonden en Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten maakt van deze mogelijkheid gebruik bij bepaalde klanten. Bij oplevering via de post is helaas gebleken dat het noodzakelijk is om betaling vooraf te verzoeken. Bij oplevering wordt aangegeven dat u kunt reageren op de vertaling.

Mocht u na oplevering onverhoopt niet tevreden zijn over een geleverde vertaling, dan dient u dat binnen 10 werkdagen schriftelijk kenbaar te maken. Desgewenst kan in zo'n geval de vertaling ter beoordeling en eventuele verbetering worden voorgelegd aan een andere vertaler. Indien hieruit blijkt dat u in het gelijk wordt gesteld, betaalt Hanneke kreijtz Vertaaldiensten de kosten voor de beoordeling en verbetering van de vertaling.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie kunt u de Algemene Voorwaarden van Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten (in Adobe PDF-formaat) nog eens nalezen.

 


© 2001-2023 Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten - BeŽdigde vertalingen Portugees-Braziliaans-Frans-Nederlands

Homepage Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten

Disclaimer

Print deze pagina